Komentaras apie indigo vaikus

1. Manoma, kad nuo 2000 m. masiškai gimsta indigo vaikai, išsiskiriantys aukštu intelektu, saviverte, ypatinga intuicija, individualizmu, stipriu socialinio teisingumo jausmu, kūrybingumu, netgi pasižymintys antgamtinėmis galiomis. Ką šiuolaikiniai vaikų psichologai mano apie tokius indigo vaikus?

Taip, kaip apibūdinote vadinamus indigo vaikus tinka psichologų ir pedagogų vartojamai sąvokai Z kartos vaikai. Z karta yra skaičiuojama nuo 2000 metų. Z kartos vaikai dar kartais pavadinami skaitmeniniais aborigenais. Tai karta, kuri auga naudodami internetą jau tada, kai dar nemoka kalbėti, visas jų pasaulis jau nuo gimimo susietas technologijų. Taigi, vykstantys globalūs pokyčiai, visuotinė kompiuterizacija suformavo tam tikras šiuolaikinių vaikų psichologines ypatybes:

1. Individualistai. Z kartos atstovams yra sunku žaisti ir dirbti komandoje. Kiekvienas iš jų galvoja esantis ypatingas ir nenori derintis prie kitų. Jie nori išskirtinio dėmesio ir tik jiems skirto paaiškinimo. Tai asmenybių, o ne kareivių karta, kurią ugdyti reikia daug kantrybės ir išmonės.

2. Multi-atlikėjai. Jiems yra lengviau atlikti kelias užduotis vienu metu, o ne ilgai daryti vieną darbą. Jie geba tuo pačiu metu daryti namų darbus, žiūrėti televizorių ir dar kalbėtis. Jiems foninis triukšmas ar vaizdas, priešingai nei kitų kartų atstovams, padeda susikaupti.

3. Kūrybiški. Z kartos atstovai vengdami nuobodžios, mechaniškos veiklos, geba į daugelį situacijų pažiūrėti kūrybiškai.

4. Sunkiai sukaupiantys dėmesį. Dėl informacijos, veiklos ir galimybių pertekliaus, jiems yra sunku būti ilgai susikaupusiems.

5. Norintys greito rezultato. Jie orientuoti ne į procesą, o į rezultatą, pvz.: sportuoja ne dėl malonumo, o dėl medalio ar taurės. Jie negali pakęsti ilgai trunkančios, monotoniškos veiklos, pv.: teksto nurašinėjimo nuo knygos; rašymo dailyraščiu.

6. Pasižymintys „kilpiniu mąstymu“, t.y.: apdoroja informaciją greičiau, bet mažomis porcijomis bei „kilpiniu skaitymu“, t.y.: geriau geba suprasti tekstukus, kurie neviršija ekrano apimties. Z kartos atstovams yra sunku suvokti didelės apimties tekstus, todėl pateikiamą informaciją reikia skaidyti.

7. Nemėgstantys prievartos ir nepripažįstantys autoritetų. Iš čia kyla iššūkis tėvams ir pedagogams, nes vien tai, kad tu esi suaugęs, šiuolaikinio vaiko akyse tavęs nepadaro viršesniu. Šiuolaikinis vaikas drąsiai diskutuoja, reiškia savo nuomone ir net drastiškai ginčijasi, gali derėtis iki išprotėjimo. Pagarbą Z kartos atstovų reikia nusipelnyti. Auklėti ne trumpais paliepimais, o derybomis ir paaiškinimais. Tai neretai išveda iš kantrybės vyresnius žmones ir jie puola pamokslauti apie jų laikus ir klupdymą ant žirnių. Tik bėda tokia, kad šiuolaikinių vaikų pamokslai neveikia.

Mokslinėje ir profesinėje literatūroje indigo vaikų terminas nėra naudojamas, o šių vaikų antgamtinių galių pakomentuoti negaliu. Kiekviena vaikų karta yra ypatinga ir kitoms kartoms gali pasirodyti kaip turinti ypatingų, sunkiai suvokiamų galių.

2. Po pavadinimu „Indigo vaikas“ dažnai slepiasi ne tik gabus, bet ir sunkiai pritampantis prie aplinkos ar bendraamžių vaikas. Teigiama, jog vadinamieji indigo vaikai vėlai pradeda kalbėti, yra uždari, nemėgsta taisyklių, be to, dažnai turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimų. Kaip tai galėtumėte paaiškinti?

Vėl gi Z kartos vaikai sunkiai sukaupiantys dėmesį individualistai, jiems sunkiau pritapti prie kolektyvo. Pastaruoju metu daugėja vaikų su autizmo spektro sutrikimais, kuriems irgi būdingi Jūsų išvardinti indigo vaikų bruožai. Neretai tėvai apie savo vaikus galvoja geriau nei yra iš tikrųjų, jiems lengviau įsivardinti, kad galbūt jų vaikas yra ypatingas, jis indigo vaikas, o ne vaikas, kuriam galbūt reikalinga specialistų pagalba.

3. Ypatingai gabių, bet sunkiau paklūstančių, prisitaikančių vaikų daugėja ar mažėja? Kodėl?

25 mokinių klasėje turi būti bent du gabūs mokiniai, o dviejose tokiose klasėse bent vienas itin gabus. Gabaus vaiko IQ daugiau nei 115. Remiantis statistika, tokių vaikų yra apie 16 %. Itin gabaus vaiko IQ daugiau nei 130. Itin gabūs ir gabūs vaikai neretai būna sunkiai pritampantys prie klasės, jiems neįdomu mokytis ir bendrauti su bendraamžiais, atlikti kruopštumo reikalaujančias užduotis. Pedagogai teigia, kad tokių vaikų daugėja. Aš manau, kad šiuolaikiniai vaikai tiesiog yra drąsesni, aktyvesni ir nepripažįstantys autoritetų, todėl kitoms kartoms yra sudėtinga juos ugdyti ir mokyti.

4. Ir specialistai, ir tėvai bei seneliai pastebi, jog šiuolaikinių vaikų karta ( gimę XXI a.)- kitokia (protingesni, gabesni, laisvesni, imlesni ir t.t, ir pan.) . Mistikai tai sieja su pakitusia auros spalva, dvasiniu tobulėjimu ir žengimu į naują erą. O kaip tokį vaikų „kitoniškumą“ aiškina šiuolaikiniai vaikų psichologai?

Šiuolaikiniai psichologai tai aiškina tuo, kad po 2000 metų gimę vaikai yra pirma karta, kuri auga pertekliuje, aplinkoje, kuri yra pilnai kompiuterizuota, informacijos labai daug, o ir pasikeitęs požiūris į vaikų auklėjimą, vaikai yra labiau ugdomi ir lavinami, jiems daugiau visko leidžiama.